Sản Phẩm Khuyến Mại Lớn

Máy hủy tài liệu Nikatei

(8 sản phẩm)
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

Giá bán: 2.450.000 vnđ
2.600.000 vnđ
-6%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Giá bán: 4.250.000 vnđ
4.500.000 vnđ
-5%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C

Giá bán: 4.950.000 vnđ
5.200.000 vnđ
-5%
Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000S

Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000S

Giá bán: 20.900.000 vnđ
21.500.000 vnđ
-2%
Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000C

Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000C

Giá bán: 21.900.000 vnđ
22.200.000 vnđ
-1%
Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-850C

Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-850C

Giá bán: 22.500.000 vnđ
23.000.000 vnđ
-2%
Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000M

Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục Nikatei PS-2000M

Giá bán: 22.900.000 vnđ
23.000.000 vnđ
-0%
Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C

Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C

Giá bán: 26.500.000 vnđ
27.000.000 vnđ
-1%

Máy hủy tài liệu Nikatei