Sản Phẩm Khuyến Mại Lớn

Tủ chống ẩm Nikatei

(30 sản phẩm)
Hộp chống ẩm Nikatei DRYBOX

Hộp chống ẩm Nikatei DRYBOX

Giá bán: 590.000 vnđ
650.000 vnđ
-10%
Hộp chống ẩm H01

Hộp chống ẩm H01

Giá bán: 690.000 vnđ
750.000 vnđ
-8%
Hộp chống ẩm H02

Hộp chống ẩm H02

Giá bán: 890.000 vnđ
1.100.000 vnđ
-23%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-20C (20 lít)

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-20C (20 lít)

Giá bán: 1.550.000 vnđ
1.650.000 vnđ
-6%
Tủ chống ẩm NIKATEI DH030 (cơ)

Tủ chống ẩm NIKATEI DH030 (cơ)

Giá bán: 1.735.000 vnđ
1.900.000 vnđ
-9%
Tủ chống ẩm NIKATEI DH040 (cơ)

Tủ chống ẩm NIKATEI DH040 (cơ)

Giá bán: 1.865.000 vnđ
1.975.000 vnđ
-5%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-30C

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-30C

Giá bán: 1.900.000 vnđ
2.150.000 vnđ
-13%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-30S ( 30 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-30S ( 30 lít )

Giá bán: 2.050.000 vnđ
2.200.000 vnđ
-7%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH040 (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH040 (điện tử)

Giá bán: 2.321.000 vnđ
2.500.000 vnđ
-7%
Tủ chống ẩm NIKATEI DH060 (cơ)

Tủ chống ẩm NIKATEI DH060 (cơ)

Giá bán: 2.915.000 vnđ
3.150.000 vnđ
-8%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-50S ( 50 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-50S ( 50 lít )

Giá bán: 3.050.000 vnđ
3.200.000 vnđ
-4%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH060 (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH060 (điện tử)

Giá bán: 3.264.000 vnđ
3.350.000 vnđ
-2%
Tủ chống ẩm NIKATEI DH080 (Cơ)

Tủ chống ẩm NIKATEI DH080 (Cơ)

Giá bán: 3.498.000 vnđ
3.600.000 vnđ
-2%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH080W (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH080W (điện tử)

Giá bán: 3.730.000 vnđ
3.900.000 vnđ
-4%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-80HS

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-80HS

Giá bán: 3.750.000 vnđ
3.850.000 vnđ
-2%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-80S ( 80 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-80S ( 80 lít )

Giá bán: 3.750.000 vnđ
3.900.000 vnđ
-4%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH100 (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH100 (điện tử)

Giá bán: 4.650.000 vnđ
4.800.000 vnđ
-3%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-100S ( 100 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-100S ( 100 lít )

Giá bán: 4.750.000 vnđ
5.000.000 vnđ
-5%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120W (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120W (điện tử)

Giá bán: 5.915.000 vnđ
6.200.000 vnđ
-4%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120 (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120 (điện tử)

Giá bán: 5.915.000 vnđ
6.100.000 vnđ
-3%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-120S ( 120 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-120S ( 120 lít )

Giá bán: 5.950.000 vnđ
6.100.000 vnđ
-2%
Tủ chống ẩm NIKATEI DCH160 (điện tử)

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH160 (điện tử)

Giá bán: 7.445.000 vnđ
7.600.000 vnđ
-2%
Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-180S ( 180 lít )

Tủ chống ẩm cao cấp Nikatei NC-180S ( 180 lít )

Giá bán: 7.950.000 vnđ
8.100.000 vnđ
-1%