Sản Phẩm Khuyến Mại Lớn

Máy hút ẩm công nghiệp

(14 sản phẩm)
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN

Giá bán: 12.500.000 vnđ
12.950.000 vnđ
-3%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

Giá bán: 15.290.000 vnđ
15.560.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN

Giá bán: 15.500.000 vnđ
15.850.000 vnđ
-2%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D bảng điều khiển LCD

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D bảng điều khiển LCD

Giá bán: 16.000.000 vnđ
16.650.000 vnđ
-4%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB

Giá bán: 16.990.000 vnđ
17.250.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1388D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1388D

Giá bán: 18.490.000 vnđ
18.850.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB

Giá bán: 18.990.000 vnđ
19.350.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800D bảng điều khiển LCD

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800D bảng điều khiển LCD

Giá bán: 24.500.000 vnđ
24.950.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN

Giá bán: 26.500.000 vnđ
26.980.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DS

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DS

Giá bán: 26.500.000 vnđ
26.960.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6480EB

Giá bán: 75.589.000 vnđ
77.850.000 vnđ
-2%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-5400DN 3 pha thế hệ mới

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-5400DN 3 pha thế hệ mới

Giá bán: 76.500.000 vnđ
77.800.000 vnđ
-1%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500 thế hệ mới

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500 thế hệ mới

Giá bán: 95.000.000 vnđ
98.000.000 vnđ
-3%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500BH

Giá bán: 102.000.000 vnđ
105.200.000 vnđ
-3%